Autorem myšlenky vybudovat v České republice nejrozsáhlejší evropskou mořskou expozici je Dr. Ivan Pojar, uznávaný odborník na tuto problematiku (reference viz příloha A 1-2).
Bude se jednat o dílo, při jehož realizaci budou využity všechny jeho unikátní znalosti a zkušenosti, získané během jeho několikatelého zahraničního působení v tomto oboru. Podobné, byť podstatně menší expozice tohoto typu, které vybudoval m. j. v Teheránu, na ostrovech Gran Canaria a Mallorca, v ZOO Madrid a jinde, jsou obdivovány a oceňovány odbornou i laickou veřejností.
Diskuse o konečné podobě a rozsahu projektu „Oceán a kontinent“ probíhaly řadu měsíců, během nichž byly na základě informací od možných dodavatelů rozhodujících technologických celků postupně upřesňovány jednotlivé parametry projektu tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru mezi celkovými investičními náklady a vysokou atraktivitou pro návštěvnickou veřejnost a tím i zaručena ekonomická efektivita investice.

Unikátní koncepce expozice, která je předmětem tohoto záměru, je chráněna formou průmyslového vzoru.