Výrobců technologických celků, zajišťujících provoz obdobných zařízení, je ve světě pouze několik. Vždy se jedná o zakázkovou výrobu, vycházející z konkrétních požadavků jednotlivých klientů, což se přirozeně promítá do ceny dodávky. V tak nepatrném segmentu trhu prakticky nepůsobí konkurenční mechanismy a cenu nabídnutou dodavatelem téměř nelze ovlivnit, stejně jako relativně dlouhé dodací lhůty (v řádu měsíců).
Dodávku a montáž čirého akrylátového skla s potřebnou pevností, optickou čistotou a s požadovaným poloměrem zakřivení zajišťují na celém světě pouze 4 výrobci (Japonsko, Francie, Německo, USA). Na základě předběžných jednání se jako nejvýhodnější jeví nabídka renomované japonské firmy, navíc v referencích této společnosti je uváděna řada již úspěšně realizovaných velkoobjemových expozičních nádrží na celém světě.
Pokud jde o technologii čištění, trvalého monitorování parametrů a průběžné úpravy kvality mořské vody v objemu téměř 1.500 m3, podařilo se předkladatelům nalézt a oslovit pouze jediného výrobce se sídlem v U.S.A. Jedná se o společnost, která vyvinula provozně vysoce spolehlivou a účinnou technologii, využívající špičkové materiály, zaručující naprostou odolnost vůči agresívnímu působení mořské vody. Reference od dosavadních uživatelů této technologie jsou jednoznačně pozitivní.
Tato unikátní, počítačem řízená technologie bude umístěna ve speciální hale v provozní části objektu (viz příl. C-4), do níž bude možno z prostoru pro návštěvníky nahlížet prosklenou částí dělicí stěny.
Ostatní základní technologické celky (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, stavební konstrukce atd.) budou zajištěny výhradně tuzemskými dodavateli na základě již probíhajících výběrových řízení.

Podle garancí dodavatelů rozhodujících technologií životnost jimi dodávaných zařízení vysoce přesahuje dobu jejich daňovéhoodpisu.