Předkladatelem tohoto záměru a tedy i subjektem, který bude vstupovat do závazků a smluvních vztahů, je akciová společnost Ocean  & Continent a. s. (IČO 25926594) se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem. Tato společnost vznikla v roce 1998 výhradně za účelem realizace popisovaného záměru. Jediným akcionářem, který vlastní všechny podíly, je v současnosti PaedDr. Ivan Pojar, autor záměru a předseda představenstva.
Přesto, že se na zpracování a prosazení projektu od začátku podílí celá skupina spolupracujících právnických a fyzických osob, které předpokládají svoji budoucí majetkovou účast v a. s. Ocean & Continent, byl tento model zvolen proto, aby byl k dispozici dostatečný prostor pro vstup případného tuzemského či zahraničního investora.

Personální složení orgánů společnosti vychází ze striktního požadavku na morální bezúhonnost, vysokou kvalifikaci a organizační schopnosti všech jejich členů. Každý z pracovníků ve vedení společnosti má tedy  přesně vymezený okruh činností na přípravě a realizaci projektu, za něž nese plnou odpovědnost. V současné fázi  vývoje projektu nemá společnost žádné zaměstnance ve stálém pracovním poměru a všichni členové vedení tedy prozatím plní zadané úkoly v rámci své podnikatelské činnosti a na vlastní náklady.

Představenstvo společnosti:

PaedDr.Ivan Pojar (předseda) – jeho klíčové postavení v přípravě a realizaci projektu Oceán a kontinent je komentováno v předchozím textu.
RNDr.Ondřej Huml (člen) – botanik a ekolog, v letech 1990-1998 poslanec Parlamentu České republiky (místopředseda parlamentního výboru pro životní prostředí), nyní majitel a jednatel firmy Ekoprospekt spol.s r.o. Odpovídá za celkový management projektu a díky svým širokým kontaktům vede veškerá jednání směřující k zajištění finančních prostředků na jeho realizaci.

Ing.Josef Toman (člen) – ekonom, někdejší náměstek ředitele zoologické zahrady „Safari“ ve Dvoře Králové n.L., nyní renomovaný finanční a daňový poradce. Odpovídá za zpracování detailní ekonomické analýzy projektu, průběžnou kontrolu a úpravu zásadních rozpočtových parametrů a optimalizaci finančních toků pro různé modely financování projektu.

Dozorčí rada společnosti:

Ing.Jiří Svoboda (předseda) – biolog a manažer, v letech 1974-84 ředitel Správy Krkonošského národního parku, 1984-86 ředitel zoologické zahrady „Safari“ ve Dvoře Králové n.L., 1992-2000 zástupce Hafen Hamburg pro ČR a SR. Protože byl více než deset let místopředsedou celosvětové ochranářské organizace IUCN, odpovídá za zapojení projektu do nadnárodních struktur v oblasti ochrany přírody a životního prostředí a za mediální popularizaci celého projektu.        JUDr.Helena Humlová (člen) – advokátka, majitelka právní kanceláře, specializované na obchodní právo. Odpovídá za veškerou administrativní a právní agendu ve společnosti Ocean&Continent a.s., za přípravu podkladů a smluv s obchodními partnery a za soulad všech prováděných aktivit společnosti s právním řádem.

Josef Pišta jun. (člen) – zástupce stavební a inženýrské společnosti J.Pišta & spol. s. r.o., jež je vlastníkem pozemku, na němž bude záměr realizován a který dává pro tento účel k dispozici společnosti Ocean&Continent a.s. Tato stavební společnost bude také zajišťovat koordinaci stavebních prací a technologických dodávek a provádění komplexního stavebního dozoru.