Roční návštěvnost zdejší zoologické zahrady činí více než 600 tisíc osob, z čehož vysoký podíl tvoří zahraniční návštěvníci, především z Německa a z Polska. Atraktivní mořská expozice „Oceán a kontinent“, umístěná v samostatném, architektonicky velmi nápadném objektu, bude pro naprostou většinu z nich představovat nepominutelnou součást programu jejich celodenního zájezdu. Ve vztahu k zoologické zahradě se bude jednat o ideální tématický i časový doplněk vlastní návštěvy ZOO, takže lze důvodně předpokládat – pokud jde o počet návštěvníků – vzájemný synergický efekt.
Další významnou cílovou skupinu představují návštěvníci nedalekých krkonošských horských středisek, kteří zejména v zimních měsících mají v případě  nepříznivých povětrnostních podmínek dnes velmi omezené možnosti náhradního programu. Na rozdíl od zoologické zahrady bude totiž provoz expozice „Oceán a kontinent“ zcela nezávislý na počasí či ročním období.
Za individuálních cenových podmínek předpokládají předkladatelé záměru i speciální využívání areálu mimo běžnou otevírací dobu (potápění, relaxační pobyty, studijní činnosti apod.).