V současné době jsou stále otevřeny všechny možnosti, které mohou vést k získání nezbytného objemu finančních prostředků.
Předkladatelé průběžně jednají jak o podmínkách poskytnutí bankovního úvěru, tak i o možnostech vstupu tuzemského či zahraničního partnera.

Předkladatelé projektu Oceán a kontinent jsou připraveni jednat s kterýmkoliv subjektem, který o investiční účast na tomto unikátním podnikatelském záměru projeví zájem.