Na komerční úspěch celé akce má zásadní vliv poloha lokality, na níž bude záměr realizován. Pozemek, který mají předkladatelé pro tento účel k  dispozici,je umístěn v těsném sousedství proslulé zoologické zahrady „Safari“ ve Dvoře Králové nad Labem. Jde o rovinatou parcelu mezi areálem zoologické zahrady a hlavní příjezdovou komunikací, z východní strany navazující přímo na centrální parkoviště ZOO. Umístění pozemku je vyznačeno v příl. B.
Pro výstavbu celého areálu, tedy včetně parkovišť a odpočinkových zón s okrasnou výsadbou, je uvažováno s plochou cca 2,0 ha. Zbývající část pozemku (4,5 ha) bude rezervována pro případné pozdější využití, a to jak společností Ocean + Continent a. s., tak i dalšími možnými zájemci, kteří by tak získali atraktivní prostor pro své vlastní investiční záměry (zábavní park, kempink, shopping centrum apod.).

Realizace záměru na předmětném pozemku je v souladu s územním plánem města Dvůr Králové nad Labem a městské zastupitelstvo s ní vyjádřilo souhlas dne 11.května 2001 (příslušné usnesení je uvedeno v příloze D).