Jádrem expozice je vodní nádrž nepravidelného tvaru ( „oceán“), obsahující přibližně 1000 m3 mořské vody. Dno nádrže bude vertikálně členité, zčásti skalnaté, zčásti pokryté pískem. Průměrná výška vodního sloupce bude 250 cm.
Větší část obvodu vodní nádrže bude tvořena akrylátovým organickým sklem tl. 80 mm s bezešvým vzájemným spojením jednotlivých tabulí. Asi čtvrtinu obvodu „oceánu“ bude tvořit navazující suchozemská expozice („kontinent“), tedy skutečné mořské pobřeží. Velmi zjednodušeně je tato koncepce patrná z příl. C -3.
Z hladiny „oceánu“ budou vyčnívat tři malé korálové ostrůvky, jejichž ponořená část bude stanovištěm nádherných, druhově bohatých společenstev korálových útesů, stejně jako umělé podmořské skály v blízkosti obvodového prosklení.
Dominantními živočichy „volného moře“ budou velcí predátoři, zejména žraloci a rejnoci.
Při obchůzce expozičního prostoru bude mít tedy návštěvník možnost autentického pozorování života v tropickém moři, a to jak v detailu, tak i v panoramatickém pohledu, protože hladina bude ve výši očí dospělého člověka.
Neméně atraktivní bude i ta část obchůzky, která povede přes pobřeží „kontinentu“. Zařízení, skryté uvnitř korálových ostrůvků, bude směrem k pobřeží vytvářet umělý příboj, omývající písčitou pláž a porost mangrovníků. „Vnitrozemí“ bude tvořit palmový háj a kvetoucí tropická vegetace s několika druhy volně se pohybujících živočichů (krabi, ptáci, motýli).

Součástí expozice budou i tropické rostliny, aranžované ve skupinách na několika úsecích prostoru pro návštěvníky.