V širším pojetí ideového významu biologických expozic, lze spatřit velmi široké spektrum simulací určitého prostředí, v podmínkách většinou nepůvodních (ex situ), které jsou výslednicí snahy autora o napodobení situace vyskytující se v přírodě.  Je tedy projevem přiznání sounáležitosti člověka s přírodou, je vyznáním jeho vztahu s ní a vychází z vědomí původu člověka jako přírodní bytosti. Dále je tvorba biologických expozic uměním, které může sdělovat i vlastní výtvarnou myšlenku, při zachování funkčnosti výsledného artefaktu – existujícím  životě.