Web www.ocean-cont.cz je syntézou života ve vodě i na souši. Je tvořen několika projekty a realizovanými pracemi v experimentální modelaci přírodních scén, dle expozičních představ a nápadů autora, v konfrontaci se živým i neživými přírodninami používanými jako hlavní akcent dynamičnosti výsledného artefaktu. Dále je doplněn o myšlenková torza i ucelené nápady a náměty vedoucí k postupně kvalitnější úrovni biologických expozic. Přináší hluboké prožitky, vychovává k úctě a pokoře ke krásám přírody a obdivuhodné součinnosti všech přírodních složek. Široký pohled naznačuje celoživotní zkušenost ve studiu důležitých pomocných oborů, nezbytných pro realizaci něčeho tak komplikovaného a náročného, jako je prezentace přírodního výběru v ex situ. Ve webové prezentaci je i ukázka současného dílčího úkolu – chovu sladkovodních ryb z daleké Amazonie (Pterophyllum altum). S mnoha podobnými i zcela neznámými metodikami chovu živých organizmů v umělém prostředí se autor musel seznámit, objevit a popsat. Přeji i vám nalezení odpovědí a vysvětlení na většinu stále se objevujících nových přírodních dějů, při aplikaci přírody v umělých systémech a rozum při odvěké touze člověka do přírody zasahovat a jinak přetvářet k obrazu svému.
Autor

© 2018 - PaedDr. Mgr. Ivan Pojar | web volis.cz